Integritetspolicy

Det är väldigt viktigt för oss att dina personuppgifter skyddas i alla steg av vår databearbetning (t.ex. insamling, bearbetning och överföring av information). Dina uppgifter kommer att skyddas i enlighet med gällande lagar. De uppgifter som samlas av skyddas den svenska personuppgiftslagen (PUL). Tekniska och organisatoriska åtgärder har införts för att säkerställa och garantera detta omfattande skydd.

Följande redogörelse ger dig en överblick av de uppgifter som samlas in när du besöker AfterPays webbplats, hur uppgifterna används och förs vidare, de säkerhetsåtgärder som vi har infört för att skydda dina personliga uppgifter och hur du kan få information om uppgifter som har tilldelats oss. Denna integritetspolicy gäller för hela webbplatsen, men inte för andra leverantörers webbsidor som AfterPays webbplats har kopplats till.

Om du för över personliga eller professionella uppgifter (e-postadresser, namn, postadresser, födelsedatum osv.) till oss inom ramen för vår internettjänst och accepterar integritetspolicyn, förutsätter vi att du samtycker till att dina personuppgifter samlas in, sparas, används och behandlas i enlighet med integritetspolicyn. Därför kommer de uppgifter du anger på våra webbsidor att krypteras med hjälp av SSL (Secure Socket Layer) och lagras på särskilt säkra servrar.

1. Samla, använda, bearbeta, överföra och spara personuppgifter 

När du öppnar vår webbsida lagras temporära uppgifter på våra servrar för säkerhetskopiering. Dessa uppgifter kan möjliggöra identifiering av dig (t.ex. anonymiserad IP-adress, datum, tid och besökta sidor, information om åtkomstdator, identifieringsinformation från webbläsare och vilken typ av operativsystem som använts, samt hänvisningssida). Dock lagras dessa uppgifter enbart tillfälligt för interna systemrelaterade och statistiska ändamål. Dessa personuppgifter utvärderas inte.

För att kunna använda funktionerna och svara på dina frågor, behandla dina förfrågningar eller tillhandahålla support, måste vi be dessutom be dig om personliga uppgifter såsom namn, postadress, e-postadress, födelsedatum, telefonnummer och eventuellt dina bankuppgifter. Det är helt upp till dig om, huruvida och i vilken utsträckning du använder dessa funktioner och fyller i dina uppgifter i enlighet med detta.

För att kunna tillhandahålla vårt stora utbud av tjänster på ett effektivt sätt, måste vi samla in, bearbeta, spara och använda dina personliga uppgifter, varigenom vi uppfyller alla relevanta bestämmelser i personuppgiftslagen.

Om du har tillhandahållit dina personuppgifter kommer vi att använda dessa enbart inom ramen för integritetspolicyn och för det ändamål för vilket du tillhandahöll denna information; speciellt för att kunna besvara dina frågor, utföra och genomföra dina förfrågningar och för att sköta den tekniska administrationen av denna hemsida.

Endast särskilt behöriga personer, involverade i handläggandet av din förfrågan, får läsa och behandla dina uppgifter. Detta görs endast för det ändamål för vilket du tillhandahöll denna information.

Dina personliga uppgifter kommer inte att vidarebefordras, säljas eller på annat sätt överföras till en tredje part. Vi måste dock påpeka att vi, i enskilda fall och på order av myndighet, är skyldiga att tillhandahålla information om uppgifter om detta är nödvändigt för att kunna inleda åtalsförfarande, så att svenska polisen kan förhindra att brott begås, för att uppfylla föreskrivna åtaganden enligt svenska myndigheter, eller upprätthålla immateriell äganderätt.

Om du har tillhandahållit personliga uppgifter när du använt de funktioner som erbjuds, förutsätter vi att du samtycker till att dina personuppgifter samlas in, sparas, används, bearbetas och överförs. Dina personliga uppgifter kan samlas in, sparas, användas, bearbetas och överföras på basis av att tillåtelse för användning har beviljats så länge detta sker i enlighet med personuppgiftsreglerna om dataskydd eller utifrån en rättslig skyldighet att göra detta.

Dina personuppgifter kan dessutom överföras inom arvato Bertelsmann-koncernen, som AfterPay är en del av, till ansvariga bolag för att behandla din förfrågan på bästa möjliga sätt.

Detta skall ske endast i syfte att handlägga din förfrågan. 

Vidare kommer dina personliga uppgifter inte överföras i reklamsyfte, för marknadsundersökningar och/eller opinionsundersökningar. 

Om personlig information förs vidare till tjänsteleverantörer, inom ramen för orderhantering, är även dessa bundna av svenska personuppgiftslagen och andra juridiska föreskrifter.

De personuppgifter du tillhandahåller lagras i enlighet med gällande lagar och regler på området.

2. Säkerhetsmeddelande 

AfterPay har genomfört alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter så att dessa inte går förlorade, utnyttjas eller missbrukas. Dina uppgifter kommer att lagras i en säker driftsmiljö, icke tillgänglig för allmänheten. I enlighet med denna integritetspolicy har endast för ändamålet behöriga personer tillgång till dina personuppgifter.

Under själva överförandet kommer dina personuppgifter krypteras genom s.k. Secure Socket Layer teknik (SSL). Det betyder att kommunikationen mellan din dator och AfterPays servrar sker med hjälp av en godkänd krypteringsprocess förutsatt att din webbläsare har stöd för SSL.

E-post: 
Vid e-postkommunikation vill vi påpeka att vi inte kan garantera sekretessen för den information som överförs. Det innebär att innehållet i e-post du skickar till oss möjligen kan avläsas av utomstående.

3. Cookies 

Vi använder s.k. cookies för att förbättra funktionerna inom våra internettjänster och för att göra det enklare för dig att använda dessa funktioner. Med hjälp av dessa cookies, kan information lagras på din dator när du använder vår hemsida. Du har möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för att förhindra att cookies lagras på din dator. Dock vill vi uttryckligen påpeka att det medför begränsad användning av funktionerna på vår hemsida.

4. Personuppgifter för minderåriga 

Personer under 18 år bör inte tillhandahålla personuppgifter till oss utan medgivande från sina föräldrar eller vårdnadshavare, bör inte heller använda funktioner på den här webbplatsen. Vi begär inte någon personlig information från barn eller ungdomar under 18 år och vi samlar heller inte in sådana uppgifter och vidarebefordrar till någon tredje part.

5. Dataskyddsfrågor 

Har du frågor eller funderingar inom ämnet uppgiftsskydd och personuppgiftslagen, kontakta vårt personuppgiftsombud på följande adress:
arvato Finance AB
att. Christer Johansson
Box 1143
432 15 Varberg

Vänligen observera: Av hänsyn till information- och uppgiftssäkerhet kan endast skriftliga förfrågningar som sänds med post behandlas. Vi ber er därför att avstå från att ringa, skicka e-post eller fax.